Polityka Prywatności

23 MAJA 2017
POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach strony internetowej https://wzwiazkuzespokojem.pl

Administratorem strony jest Anna Czereszewska, prowadząca działalność gospodarczą jako

Anna Czereszewska W związku ze spokojem, ul. Sobieskiego 22/13, 96-200 Rawa Mazowiecka, NIP: 833-128-33-84.

Kontakt z administratorem możliwy pod adresem e-mail ania@wzwiazkuzespokojem.pl

§ 1

Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

Administrator – Anna Czereszewska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Anna Czereszewska W związku ze spokojem”, ul. Sobieskiego 22/13, 96-200 Rawa Mazowiecka, NIP: 833-128-33-84.
Strona – strona internetowa dostępna pod adresem https://dzieci-i-pieniadze.com
Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze Strony.

§ 2

Dane osobowe

Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie, takich jak formularz zapisu na newsletter, formularz zapisu na produkty edukacyjne, takie jak webinar, bezpłatne wyzwania, komentarz na blogu, pozostawienie komentarza.

Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.

Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza zapisu na newsletter i bezpłatne produkty elektroniczne przetwarzane są w celu przesyłania Użytkownikowi newslettera i cyfrowych bezpłatnych treści edukacyjnych, wystawiania komentarza.

Do organizacji sprzedaży produktów cyfrowych Administrator korzysta z usług pośrednictwa sprzedaży na zasadach określonych w regulaminie tegoż pośrednika. W przypadku przekazania danych Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza zamówienia produktu elektronicznego przetwarzane są w celu realizacji umowy o dostarczenie treści cyfrowej zawieranej poprzez złożenie zamówienia, w tym do wystawienia i przesłania Użytkownikowi faktury VAT dokumentującej zakup.

Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest dany formularz.

Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:

prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych,
prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora
Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że dane osobowe przekazywane mu w ramach formularza zapisu na newsletter, przekazywane są Litwę poprzez zapisanie ich w bazie zlokalizowanej na serwerze znajdującym się na Litwie. Wynika to z faktu, że Administrator korzysta z systemu mailingowego MailerLite, którego dostawcą jest podmiot litewski. Podmiot ten gwarantuje poufność danych zapisywanych w jego bazach.

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

e-kreatywnie Marek Aleszczyk, ul. Dunikowskiego 3/36, 44-100 Gliwice, NIP 755-181-85-85 – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze oraz opieki nad stroną,
UAB MailerLite, Paupio str 46, Vilnius, Company Code 302942057 – w celu korzystania z systemu mailingowego MailerLite, służącego do przesyłania newslettera i produktów cyfrowych
IFIRMA SA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Grabiszyńska 241B, 53-234 Wrocław, NIP: 898-16-47-572 w celu generowania faktur dla Użytkowników dokumentujących zakupy dokonane za pośrednictwem zewnętrznej strony sprzedaży.
§ 3
Pliki cookies

Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.
Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.
Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
§ 4
Inne technologie

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:

piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych,
kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Strony.