Rodzicielstwo to czas pięknych chwil bycia razem, a także wyzwań, czasem obaw i niepokojów.

 

Jeśli zastanawiasz się, jak pomóc dziecku, gdy coś Cię niepokoi, martwi w związku z nim, warto wtedy szukać wsparcia i skorzystać z konsultacji rodzicielskiej.

Obecnie udzielam konsultacji rodzicielskich w Bliskim Miejscu.

Jak to wygląda?

Konsultacja rodzicielska trwa 50 minut. Może w niej wziąć udział oboje rodziców. Obecność obojga rodziców często pozwala spojrzeć na sytuację z różnych stron, daje cenne informacje, ułatwiające znalezienie wspierającego rozwiązania.

Pierwsze spotkanie odbywa się bez dziecka. Łatwiej wtedy rodzicom mówić, dać szerszy opis problemu, bez obaw, że będzie to trudne dla dziecka.

Jeśli obecność dziecka będzie konieczna w czasie kolejnych spotkań, umówimy się na spotkanie rodzinne. Rodzice w każdej sytuacji konsultacyjnej mogą, a nawet warto by towarzyszyli dziecku, chyba, że ono zdecyduje inaczej.

W czasie pierwszego spotkania zadaję wiele pytań, by poznać i zrozumieć ogólną sytuację dziecka i rodziny. Mogę spytać o to, jak wygląda dzień dziecka, rodziny, o sytuację zdrowotną, historię problemu, jak zgłoszone trudności widzą członkowie rodziny, dla kogo to problem, jakie były sposoby i próby rozwiązania trudności.

Czasem może okazać się, że w celu znalezienia rozwiązania trudności, konieczne będzie spotkanie się ponownie.

Staram się szukać zasobów, możliwych sposobów rozwiązań, uznając, że to rodzice podejmują decyzję o wyborze opcji, tego, co uważają za wspierające.

W czasie konsultacji daję swoją uwagę, nie odbieram telefonów. To, o czym będziemy rozmawiać, będzie objęte tajemnicą zawodową, z której zwalnia mnie tylko sytuacja zagrożenia życia lub zdrowia. Notatki z sesji są dostępne i do odczytania tylko dla mnie.

Zarezerwuj spotkanie!